Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apothekers Beke-Debusschere

Hoogstraat 43

8540 Deerlijk

Hoofdapotheker: Heidi Beke

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0862 165 296

Machtigingsnummer APB: 340904

Telefoonnummer: 056 75 94 39

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.